loading

#tag: Mark Waring

‘Isle of Dogs’: Bộ phim stop-motion đượm nét đẹp thủ công
‘Isle of Dogs’: Bộ phim stop-motion đượm nét đẹp thủ công
Khi giám đốc diễn hoạt của Isle of Dogs Mark Waring hỏi Wes Anderson rằng anh ấy muốn làm kiểu phim nào, anh ấy đáp rằng “Tôi muốn một bộ…
  • Chỉ 8 phút đọc