loading

#tag: lyon

Almarena và thế giới đồ hoạ kỹ thuật số biến hoá không ngừng
Almarena và thế giới đồ hoạ kỹ thuật số biến hoá không ngừng
Almarena là một agency về chiến lược, branding, digital được sáng lập vào năm 2007 tại Lyon và Paris, Pháp. Nguồn cảm hứng mỗi ngày ở Almarena đó là muốn…
  • Chỉ 3 phút đọc