#tag: la joconde

Bức tranh Mona Lisa có gì đẹp?
Bức tranh Mona Lisa có gì đẹp?
Tranh Mona Lisa đã 500 tuổi và giờ đây hầu như cả thế giới mặc nhiên coi đó là bức tranh đẹp nhất. Nhưng nếu bỗng có câu hỏi rằng: “Thế nó…
  • Chỉ 10 phút đọc