loading

#tag: kilomet109

Chu du cùng màu chàm - sợi chỉ xanh kết nối văn hóa nhân loại
Chu du cùng màu chàm - sợi chỉ xanh kết nối văn hóa nhân loại
Những kỹ thuật tạo ra và ứng dụng màu chàm rất đa dạng, được phát triển qua quá trình lịch sử tại những nền văn hoá khác nhau. Như có…
  • Chỉ 7 phút đọc
NTK Vũ Thảo cùng Kilomet 109 - tiên phong với Thời trang bền vững
NTK Vũ Thảo cùng Kilomet 109 - tiên phong với Thời trang bền vững
Hành trình sáng tạo của NTK Vũ Thảo là một quyển sách có khả năng hấp dẫn người xem từ những câu chữ đầu tiên. Quá trình nghiên cứu và…
  • Chỉ 6 phút đọc