#tag: khỏa thân

Khi nghệ thuật truyền thống ‘ẩn mình’ trong các tác phẩm khỏa thân
Khi nghệ thuật truyền thống ‘ẩn mình’ trong các tác phẩm khỏa thân
Nhân vật nữ chính của Brice đôi khi chất chứa đầy nội tâm, nhưng chưa bao giờ thụ động. Họ xuất hiện để thể hiện bản thân bằng ngôn từ và…
  • Chỉ 3 phút đọc