#tag: Kat Chadwick

[Studia-round] Kỳ 6 | Cùng trò chuyện với nhà minh họa Kat Chadwick
[Studia-round] Kỳ 6 | Cùng trò chuyện với nhà minh họa Kat Chadwick
Thật không ngoa khi dùng những mỹ từ dành cho Kat Chadwick và tôi thừa nhận rằng cô là một trong những họa sĩ minh họa mà tôi yêu thích nhất mọi thời…
  • Chỉ 13 phút đọc