#tag: Jaime Sánchez

Bộ sưu tập những chữ cái theo phong cách Pop Art của Jaime Sánchez
Bộ sưu tập những chữ cái theo phong cách Pop Art của Jaime Sánchez
Jaime Sánchez là một nghệ sĩ thị giác và nhiếp ảnh gia sống tại Málaga, Tây Ban Nha. Anh đã tạo ra những tác phẩm dành cho các phòng tranh…
  • Chỉ 3 phút đọc