#tag: Infe©ted

100 năm trường phái De Stijl | Phần 1: Những người đặt nền móng
100 năm trường phái De Stijl | Phần 1: Những người đặt nền móng
Khi nhắc tới mỹ thuật Hà Lan, người ta thường nhớ tới họa sĩ đại tài của trường phái Hậu ấn tượng Vincent van Gogh hay những cái tên như…
  • Chỉ 14 phút đọc