#tag: IA

Kiến trúc thông tin - Khái niệm cơ bản cho nhà thiết kế
Kiến trúc thông tin - Khái niệm cơ bản cho nhà thiết kế
Bài viết hôm nay nói về bản chất của kiến ​​trúc thông tin và trình bày những điểm cơ bản mà mọi nhà thiết kế nên biết.
  • Chỉ 10 phút đọc