#tag: Human Interface Guidelines

Chế độ tối Dark Mode có thật sự dễ đọc?
Chế độ tối Dark Mode có thật sự dễ đọc?
Trong những năm gần đây, phong cách all-black đang lên ngôi với sự hưởng ứng đông đảo của giới thiết kế thời trang. Theo thống kê, màu đen là màu…
  • Chỉ 6 phút đọc
Thiết kế biểu mẫu đăng nhập không ‘dễ’ như bạn nghĩ
Thiết kế biểu mẫu đăng nhập không ‘dễ’ như bạn nghĩ
Một số biểu mẫu truy cập ngày càng khiến tôi cảm thấy khó chịu. Từ khi những ứng dụng quản lý mật khẩu như IPassword hay trình quản lý mật…
  • Chỉ 7 phút đọc
Hướng dẫn nghiên cứu và xây dựng Design System (Phần 1)
Hướng dẫn nghiên cứu và xây dựng Design System (Phần 1)
Design system (Hệ thống thiết kế) là một hướng dẫn thiết kế hữu ích cho phần mềm, truyền thông, con người và doanh nghiệp.
  • Chỉ 7 phút đọc