#tag: hội chợ

Lễ hội Khoa học ngầm và những điều mới mẻ dành cho bạn
Lễ hội Khoa học ngầm và những điều mới mẻ dành cho bạn
Hội chợ khoa học này sẽ mang lại tiếng cười rộn ràng cho người tham gia, cũng như là dịp tôn vinh cống hiến của những nhà khoa học thầm…
  • Chỉ 7 phút đọc