#tag: hoành trần

Kiến trúc đương đại Việt Nam dần chuyển mình theo dòng chảy thế giới
Kiến trúc đương đại Việt Nam dần chuyển mình theo dòng chảy thế giới
Những công trình kiến trúc như The Factory Contemporary Arts Center, Galerie Quỳnh trên đường Đồng Khởi là một trong những tác phẩm đặc sắc của hai kiến trúc sư…
  • Chỉ 8 phút đọc