#tag: Hiếu Châu

Visual Artist Sith Zâm: “Hãy giữ lửa khi bước vào nghề vì cuộc đời không màu hồng”
Visual Artist Sith Zâm: “Hãy giữ lửa khi bước vào nghề vì cuộc đời không màu hồng”
"Hãy tự hỏi bản thân các bạn đã đủ đam mê, quyết tâm hay khổ luyện để theo nghề được hay không?"
  • Chỉ 9 phút đọc