loading

#tag: Hendrick Brugghen

Hendrick Brugghen - Người biến tranh chân dung từ “tĩnh” thành “động”
Hendrick Brugghen - Người biến tranh chân dung từ “tĩnh” thành “động”
Hendrick Jansz ter Brugghen (1588 – 1629) là một họa sĩ nổi tiếng thuộc thời kì hoàng kim của hội họa Hà Lan. Ông theo trào lưu Utrecht Caravaggism, một…
  • Chỉ 4 phút đọc