loading

#tag: hayden festival 2018

Khi nghệ thuật và khoa học khí tượng gặp nhau tại Hay Festival 2018
Khi nghệ thuật và khoa học khí tượng gặp nhau tại Hay Festival 2018
Trans.Mission là dự án hợp tác giữa các nghệ sĩ từng đoạt giải thưởng và các nhà khoa học khí hậu từ Hội đồng Nghiên cứu Môi trường Tự nhiên…
  • Chỉ 3 phút đọc