#tag: halodot

Đừng bỏ lỡ sự kiện Vietnam Halography 2018
Đừng bỏ lỡ sự kiện Vietnam Halography 2018
Phát triển mô hình từ Behance Portfolio Reviews, Halo-dot 2018 là hệ thống giải mới của Vietnam Halography, nơi tập hợp những dự án nổi bật nhất trong cộng đồng…
  • Chỉ 3 phút đọc
4 hạng mục tham dự Halo-Dot 2018
4 hạng mục tham dự Halo-Dot 2018
Đến hẹn lại lên, Vietnam Halography đã trở lại trong một phiên bản hoàn toàn mới.
  • Chỉ 3 phút đọc