loading

#tag: giấy Kozo

Kay Sekimachi hoá phép gân lá thành chiếc tô thần tiên
Kay Sekimachi hoá phép gân lá thành chiếc tô thần tiên
Những chiếc lá khô rơi trên đường cũng có thể trở thành tác phẩm nghệ thuật dưới bàn tay nghệ sỹ.
  • Chỉ 3 phút đọc