#tag: giáo khoa

Học sinh cấp ba thiết kế lại sách giáo khoa Lịch sử
Học sinh cấp ba thiết kế lại sách giáo khoa Lịch sử
Danh Phuong hiện đang là một học sinh cấp ba tại thành phố Hồ Chí Minh, mong muốn sử dụng thiết kế để gạt bỏ nỗi buồn chán mỗi khi…
  • Chỉ 3 phút đọc