#tag: giải phẫu

Ngon miệng hay kinh dị khi kết hợp đồ ăn và giải phẫu cơ thể người?
Ngon miệng hay kinh dị khi kết hợp đồ ăn và giải phẫu cơ thể người?
QimmyShimmy là nghệ sĩ sống tại Singapore chuyên về minh hoạ và điêu khắc bằng nhựa polymer. Những tác phẩm của nghệ sĩ này tuy nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng…
  • Chỉ 3 phút đọc