#tag: german expressionism

Tìm hiểu về Dutch Angle - Góc quay nghiêng làm nên sự khác biệt cho “Ròm”
Tìm hiểu về Dutch Angle - Góc quay nghiêng làm nên sự khác biệt cho “Ròm”
Với rất nhiều cái "đầu tiên" báo chí đã ghi nhận, Ròm còn được định nghĩa bởi góc máy chao nghiên lạ lẫm xuyên suốt, đây chính là kỹ thuật…
  • Chỉ 8 phút đọc