loading

#tag: Flotsam Weaving.

Jo Atherton và chuyện kể qua những bức tranh từ rác nhựa
Jo Atherton và chuyện kể qua những bức tranh từ rác nhựa
Một nghệ sỹ tự do ở Anh không nhìn rác nhựa với con mắt ghét bỏ. Cô nhìn thấy đằng sau mỗi mảnh rác nhựa là một câu chuyện kết…
  • Chỉ 6 phút đọc