#tag: evoware

Indonesia và chiếc túi nhựa ăn được từ rong biển
Indonesia và chiếc túi nhựa ăn được từ rong biển
Không còn phải vứt rác thải ra đại dương, loại bao nhựa này có thể tiêu huỷ ngay trong bụng bạn.
  • Chỉ 4 phút đọc