#tag: đức bùi

Đầu Lân - Đưa biểu tượng văn hoá múa Lân vào sản phẩm thị trường
Đầu Lân - Đưa biểu tượng văn hoá múa Lân vào sản phẩm thị trường
Dự án hoạ sỹ Bùi Tâm thực hiện cho Tired City, một công ty sản xuất và phân phối sản phẩm tại Việt Nam. Bùi Tâm hiện đang là một nghệ…
  • Chỉ 3 phút đọc