#tag: dropdown menu

[UI Tutorial] - “Bí kíp” sử dụng radio button và dropdown menu để mang lại hiệu quả cho thiết kế biểu mẫu
[UI Tutorial] - “Bí kíp” sử dụng radio button và dropdown menu để mang lại hiệu quả cho thiết kế biểu mẫu
Biểu mẫu là một phần thiết yếu của giao diện người dùng cho dù bạn đang sử dụng ứng dụng mobile hay trang web. Được xem là nguồn tương tác…
  • Chỉ 5 phút đọc