Tag: đồ da view_module view_stream

Lotuff Leather - Những chiếc túi da thủ công chất lượng hoàn hảo

 Lotuff Leather tạo ra những chiếc túi da thủ công với chất lượng hoàn hảo bằng cách kết hợp công năng cố hữu với vẻ đẹp cổ điển. Studio Bluerock Design kết hợp với Lotuff để thiết kế lại nhận diện của họ. Dự án bao gồm nhận diện thương hiệu, hệ thống văn phòng