#tag: diệt vong

Nghiên cứu mới: con người chỉ chiếm 0,01% sự sống nhưng lại làm thay đổi cả trái đất
Nghiên cứu mới: con người chỉ chiếm 0,01% sự sống nhưng lại làm thay đổi cả trái đất
Một nghiên cứu mới cho thấy dù chỉ chiếm 0,01% sự sống trên trái đất, nhưng con người đã xóa sổ hẳn 83% động vật có vú khác và 50%…
  • Chỉ 5 phút đọc