#tag: Đi bộ

Bạn sẽ tạo ra điện nếu đi bộ tại London
Bạn sẽ tạo ra điện nếu đi bộ tại London
Tại London, đi bộ thật có ích vì bạn có thể tạo ra điện để thắp sáng con đường và lọc sạch không khí.
  • Chỉ 3 phút đọc