#tag: Design Matters

Hội chứng “nghiện” công nghệ có phải là một dạng của tình yêu?
Hội chứng “nghiện” công nghệ có phải là một dạng của tình yêu?
Chúng ta "rơi" vào sự thèm khát kết nối - loại bản năng của con người sẽ dễ dàng được thỏa mãn bởi sự hiện đại của công nghệ, nhưng…
  • Chỉ 13 phút đọc