#tag: Daimler-Benz

Peter Behrens - người đặt nền móng cho kiến trúc Đức thời hiện đại
Peter Behrens - người đặt nền móng cho kiến trúc Đức thời hiện đại
Peter Behrens (14/4/1868 – 27/1/1940) là một kiến trúc sư và nhà thiết kế đồ họa người Đức. Ông là người đặt những viên gạch đầu tiên cho sự phát…
  • Chỉ 3 phút đọc