loading

#tag: đá rửa

\viết một tay\ Tản mạn về đá mài - đá rửa: một vật liệu giản dị phổ biến trước 1975
\viết một tay\ Tản mạn về đá mài - đá rửa: một vật liệu giản dị phổ biến trước 1975
Thập niên 60 – 70, Sài Gòn là một chàng trai trẻ thông minh và nhiều cơ hội du nhập văn hoá mới. Việc canh tân điều kiện ở và…
  • Chỉ 5 phút đọc