#tag: dạ dày bò

Dạ dày bò có thể thay thế da thuộc cho ngành thời trang?
Dạ dày bò có thể thay thế da thuộc cho ngành thời trang?
Được làm thành túi xách, Ventri tiết lộ cách mà dạ dày bò, từ một thứ bỏ đi có thể trở thành sản phẩm sang trọng.
  • Chỉ 3 phút đọc