#tag: coạchella

Coachella 2018 rộn ràng với nhiều tác phẩm nghệ thuật hoành tráng
Coachella 2018 rộn ràng với nhiều tác phẩm nghệ thuật hoành tráng
Rất nhiều tác phẩm nghệ thuật đã được trưng bày tại lễ hội âm nhạc Coachella 2018, tạo nên không khí sôi động cho một trong những lễ hội văn…
  • Chỉ 3 phút đọc