loading

#tag: chủ nghĩa dada

Dada (Phần 1)
Dada (Phần 1)
Hướng đến hai mục tiêu là vừa giúp chấm dứt chiến tranh, vừa trút giải sự phẫn nộ đối với những người theo chủ nghĩa dân tộc và những hội…
  • Chỉ 17 phút đọc
DADAISM - Sự nổi loạn của nghệ thuật (Phần 2)
DADAISM - Sự nổi loạn của nghệ thuật (Phần 2)
Dadaism hay Dada là một phong trào nghệ thuật tự do với chủ trương bác bỏ giá trị xã hội, chính trị và văn hóa của thời gian.  Nối tiếp…
  • Chỉ 18 phút đọc