#tag: chất liệu truyền thống

Poster vở tuồng cổ San Hậu chất liệu trúc chỉ đoạt giải thưởng Mỹ
Poster vở tuồng cổ San Hậu chất liệu trúc chỉ đoạt giải thưởng Mỹ
Trúc chỉ – một loại hình nghệ thuật do người Việt sáng tạo – đã lần đầu được xướng danh quốc tế. Tại cuộc thi do tạp chí Graphic Design…
  • Chỉ 9 phút đọc