loading

#tag: cây bonsai

Chắc ai đó sẽ cần Bons AI - cây trồng biết đi và nói chuyện
Chắc ai đó sẽ cần Bons AI - cây trồng biết đi và nói chuyện
Cây trồng giờ đây có thể nói chuyện và tự biết đi tìm ánh sáng cho mình.
  • Chỉ 3 phút đọc
Nhóm nghệ sĩ dành cả đời để trồng cây bonsai
Nhóm nghệ sĩ dành cả đời để trồng cây bonsai
Tạo ra những phiên bản cây xanh thu nhỏ là nghiệp sống để đời của những nghệ sĩ này.
  • Chỉ 11 phút đọc