#tag: cao nguyên

Vietnam Coffee Republic - ngào ngạt hương cà phê từ thành phố Đà Lạt
Vietnam Coffee Republic - ngào ngạt hương cà phê từ thành phố Đà Lạt
Vietnam Coffee Republic – hay VCR, là một tiệm cà phê đặc biệt và gần đây đã tái thiết kế lại thương hiệu của họ, thực hiện bởi Blank Co.…
  • Chỉ 3 phút đọc