loading

#tag: braun

Dieter Rams và 10 nguyên tắc thiết kế vượt thời gian
Dieter Rams và 10 nguyên tắc thiết kế vượt thời gian
Thiết kế tốt nên làm cho sản phẩm trở nên dễ hiểu. Thiết kế tốt là không phô trương, trung thực, bền bỉ, triệt để và có liên quan đến…
  • Chỉ 9 phút đọc
Khám phá bộ sưu tập các thiết kế đồng hồ của Braun
Khám phá bộ sưu tập các thiết kế đồng hồ của Braun
Mọi sinh viên ngành thiết kế công nghiệp đều nên nghiên cứu về thiết kế đồng hồ của Braun. Vô cùng đa dạng và tân tiến, cả về mặt thiết…
  • Chỉ 3 phút đọc
Nếu các thiết kế của Braun trở thành con chữ thì sẽ thế nào?
Nếu các thiết kế của Braun trở thành con chữ thì sẽ thế nào?
Nhà thiết kế Gao Yang đã quyết định thể hiện sự trân quý của mình đối với di sản của Braun dưới hình thái con chữ! Không có ngôn ngữ…
  • Chỉ 3 phút đọc