loading

#tag: bonsai AI

Chắc ai đó sẽ cần Bons AI - cây trồng biết đi và nói chuyện
Chắc ai đó sẽ cần Bons AI - cây trồng biết đi và nói chuyện
Cây trồng giờ đây có thể nói chuyện và tự biết đi tìm ánh sáng cho mình.
  • Chỉ 3 phút đọc