#tag: biossance

Câu chuyện về phát triển dòng mỹ phẩm tự nhiên
Câu chuyện về phát triển dòng mỹ phẩm tự nhiên
Không có nhiều bao bì mỹ phẩm lấy cảm hứng từ những câu chuyện thay đổi thế giới, nhưng Biossance là một trường hợp ngoại lệ. Từ phòng thí nghiệm…
  • Chỉ 3 phút đọc