#tag: bình định

Chu du trong thế giới nghệ thuật tháng 4/2021
Chu du trong thế giới nghệ thuật tháng 4/2021
Một tháng mới đầy sôi động của nghệ thuật Việt Nam, cùng chúng mình điểm qua những sự kiện đã, đang và sẽ diễn ra trong tháng 4 này nhé.…
  • Chỉ 8 phút đọc
Bài chòi Hội An - Trò chơi dân gian đặc trưng ở miền Trung Việt Nam
Bài chòi Hội An - Trò chơi dân gian đặc trưng ở miền Trung Việt Nam
Bài chòi là một loại hình nghệ thuật dân ca và trò chơi dân gian đặc trưng ở miền Trung Việt Nam, về sau đã được phát triển thành một…
  • Chỉ 3 phút đọc