#tag: Becca Jane Koehler

Gốm xanh trắng đậm chất đồng quê của Becca Jane Koehler
Gốm xanh trắng đậm chất đồng quê của Becca Jane Koehler
Những chiếc cốc, đĩa, tách bằng gốm dưới đây đều được trang trí bởi hình ảnh các loài động vật và cây cỏ xinh xắn. Tác phẩm gốm do Becca Jane…
  • Chỉ 3 phút đọc