#tag: bảo về đa dạng sinh học

Thông điệp bảo vệ đa dạng sinh học từ những chiếc poster của Rui Ma
Thông điệp bảo vệ đa dạng sinh học từ những chiếc poster của Rui Ma
Rui Ma – một nhà thiết kế & họa sĩ minh họa người Trung Quốc hiện đang sống ở LA và làm việc tại Sid Lee LA. Cô thường tập…
  • Chỉ 3 phút đọc