Tag: bao bì sinh học view_module view_stream

Scoby - Màng bọc thực phẩm sinh học được trồng như rau

Nuôi trồng vật liệu đang ngày càng trở nên phổ biến trong ngành thiết kế, nhiều khi việc làm này thật sự dễ dàng hơn chúng ta vẫn nghĩ.

Cỏ biển chết đi có thể tạo ra bao bì thực phẩm

Bao bì sản phẩm làm từ cỏ biển là một giải pháp mới giúp hạn chế lượng rác thải nhựa thải ra môi trường.