Tag: Argentina view_module view_stream

Tác phẩm sắp đặt: Những con sóng đại dương bằng vải

Những con sóng này không bắt đầu từ gió mà bắt đầu từ...vải.

Thiết kế mới cho những tờ tiền cũ của Argentina

Nhà thiết kế đồ họa và minh họa Gilda Martini và Gabriela Lubiano đã cùng tưởng tượng ra một thiết kế mới cho tờ tiền của Argentina. Bộ tiền được lấy cảm hứng từ sự đa dạng trong hệ thực vật và động vật cùng cảnh quan nơi họ sống. Thật là một cách hay ho