#tag: Alex Maeland

Vẻ đẹp thảo mộc qua ảnh chụp của nhiếp ảnh gia
Vẻ đẹp thảo mộc qua ảnh chụp của nhiếp ảnh gia
Buổi triển lãm ảnh chụp cần sa hy vọng sẽ xoá nhoà những thành kiến của người dân địa phương đối với loại chất kích thích màu xanh này. 
  • Chỉ 3 phút đọc