La Chimera - Khi ranh giới bị xóa nhòa

Với sự phổ biến của các công cụ xử lý ảnh ngày nay, việc tạo nên một danh tính trực tuyến chưa bao giờ dễ dàng hơn. Ai dám nói đời sống trên mạng “ảo” hơn, khi cơ thể và tâm trí tồn tại trong môi trường vô hình ấy cũng “thật” không kém gì ngoài thế giới hữu hình, nơi chúng ta hàng ngày vẫn “trình diễn” những tiêu chuẩn xã hội (về nhân cách/giới tính)?

Đặc biệt với người chuyển giới, công nghệ chụp và chia sẻ ảnh một phần tạo điều kiện dễ dàng hơn cho việc thể hiện bản ngã lý tưởng thay cho cơ thể sinh học bẩm sinh của họ. “Chimera (trong thần thoại Hy Lạp) là một quái vật giống cái, thở ra lửa, có đầu sư tử, thân dê và đuôi rắn. Từ này cũng dùng để chỉ bất cứ quái vật ghê rợn nào có cấu tạo từ nhiều phần khác nhau, đặc biệt là khi được miêu tả trong mỹ thuật trang trí”. Trong thời đại số ngày nay, các ranh giới giữa sinh học và kỹ thuật, giữa riêng tư và công cộng, giữa nam và nữ, đều bị xóa nhòa, chúng ta cũng có thể trở thành chimera, chỉ là không có đuôi rồng mà thôi.

Credit:

Dự án hợp tác Mignonne x Lachoang (11/2017)

  • Ý tưởng + Hình ảnh: Lac Hoang
  • Talent: Tuong Danh
  • MUA: Nhu Tran
  • Trợ lý: Agi, Tin, Nhu
Ban biên tập iDesign