20 trang portfolio web độc đáo và sáng tạo

Có rất nhiều trang web để các tác phẩm chung với nội dung trên trang. Nhưng cũng có nhưng trang web hoàn toàn chỉ là nơi để các tác phẩm, một dạng Portfolio website. Thông qua những tuyển chọn này, chúng ta sẽ thấy những trang portfolio với bố cục, điều hướng và tương tác vô cùng thu hút.

Quentin Morisseau Portfolio

HelloThierry

Stupid Studios

Adoratorio

Mathias Sterner

Rally Interactive

Born/a>

Valerie Martinez Agency

Twofold

Anakin Design Studio/a>

Ben David Sandhu

Suspended Animations 2015

Gonzalo Pérez

The Music Selfie Experiment

Hello Monday

Ashworth GOLF/MAN

Mélanie F

Mélanie F

Atelier Serge Thorava

Brice Darmon