chilaxu chilaxu - i-Gallery

Rice Creative thiết kế bộ nhận diện cho McDonald’s nhân dịp ra mắt tại Việt Nam

Đối với McDonald’s, ra mắt tại một thị trường mới lần đầu tiên sau 15 năm là một sự kiện đáng nhớ.

Người dân Việt Nam xem buổi khai trương này là dấu ấn cho sự phát triển kinh tế của nước nhà. Với McDonald’s, Rice Creative có hai mục tiêu. Một, nhấn mạnh tính lịch sử của sự kiện khai trương. Hai, tạo điều kiện cho nhà hàng được biết đến trong khu dân cư lân cận.

Rice Creative phát triển một bộ nhận diện để kỉ niệm McDonald’s Việt Nam, hoàn thiện với logo độc đáo. Logo trở thành một chiếc pin cài áo, được sử dụng bởi cả người điều hành công ty cũng như nhóm vận hành. “Bộ nhận diện kỉ niệm” chỉ được thực hiện dưới hình thức merchandise giới hạn số lượng. Như một bộ nhận diện dành cho Olympics, thiết kế này chỉ để tôn vinh thời gian và nơi chốn của một kỷ niệm đáng nhớ.


Nguồn: behance

Hình trong bài (14)