Thao Lee Thao Lee - i-Gallery

Pause Fest 2019 - mối liên kết giữa con người và công nghệ

Pause Fest đã mời Onesal tham gia thực hiện một dự án chuyển động đáp ứng với chủ đề “Intimate Futures”

Dự án thể hiện mối quan hệ giữa con người với công nghệ đang được xác lập, khoảng cách giữa con người với máy móc ngày càng thu hẹp hơn. Tác giả bắt đầu khám phá mối quan hệ này từ một góc độ gần gũi. Bằng cách trình bày một tập hợp các phân cảnh rời rạc, đại diện cho những gì diễn ra bên trong cơ thể của một người khi được quan sát tinh vi, chúng được thiết lập một sự kết nối và cuối cùng được kết hợp với những thứ quan trọng khác. Trong trường hợp này, điều quan trọng đó đại diện cho công nghệ. Quá trình này mang đến một cảm xúc chân thật, mà cảm giác đó vốn dĩ là của con người. Mỗi cảnh quay đều được sắp xếp với các yếu tố và kết cấu nhân tạo.

Cùng iDesign thưởng thức chi tiết tác phẩm Significant Otherness - Pause Fest 2019 ở video dưới đây!

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA DỰ ÁN


Biên tập: Thao Lee

Nguồn: behance

Mối tương quan giữa con người và thế giới qua những bức tranh của Alice Lin

Colonté - Khách sạn kết nối giữa con người và thiên nhiên

Nghiên cứu mới: con người chỉ chiếm 0,01% sự sống nhưng lại làm thay đổi cả trái đất

Hình trong bài (21)
Chia sẻ trên: