iD iD - i-Gallery

Những trang web đẹp nhất trong năm 2017 trên Cssdesignaward

Bên cạnh những trải nghiệm sáng tạo đến từ các nhà thiết kế trên thế giới, chúng ta còn nhìn thấy các thiết kế được lồng ghép nhiều kỹ thuật của Multimedia Design. Cùng iDesign xem những trang web dưới đây tại sao được đánh giá cao nhé

(click vào hình hoặc tiêu đề để khám phá từng trang web)

86 and a half years 

 

WOKINE

 

OPEN CONTINENTS JULIUS ONAH

 

WE THE FANS

 

TOYFIGHT®

 

CURIOUS CRITTERS

 

MOMENTS OF HAPPINESS

 

AMAIÒ SWIM

 

ANKOKU TOSHI JUTSU

 

NORGRAM® STUDIO

 

LES PETITES CULOTTÉES

 

K’GARI

 

DUNKIRK WEBVR

 

IMMERSIVE GARDEN’S 2017 WISHES

 

RESIDENTE

 

SIMPLY CHOCOLATE

 

The Cssdesignawards

Hình trong bài (16)
iD iDWriter
The Joy of Giving & Sharing